Accelerator

    • Övriga produkter

Allmän produktbeskrivning

Används för att tillsättas i traditionell en- komponentslack och färg för att accelerera torkningstiden. Epifanes Accelerator gör att torkprocessen går betydligt fortare. 5-7% av accelerator i lack och färg påverkar varken glans eller livslängd. Skall inte tillsättas i Mono-urethane , Nautiforte ,Rapidclear eller Rapidcoat.