Bilgefärg

    • Enkomponent färg

Allmän produktbeskrivning

En extra slitstark färg avsedd för trä, plast, stål och aluminium. För användning på durk, kölsvin, maskinrum etc. Torktid vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet: Dammtorr efter 3 timmar. Kan slipas och övermålas efter 24 timmar. Vid högre eller lägre temperaturer förlängs eller förkortas dessa tider. 

Användningsområde

På durk, i kölsvin, maskinrum etc.

Underlag

Underlaget ska  vara rengjort, avfettat och slipat (slippapper  P 180-240). Avlägsna allt damm. Använd Epifanes enkomponent Sprutförtunning, inte vatten, till detta. Fuktprocenten i träet skall vara mindre än 15 %. Tidigare lackerade och oljade ytor skall vara torra, rengjorda, avfettade och slipade. Arbetsmiljö: Temperatur på lack, underlag och i luften bör inte vara lägre än 8°C vid påstrykning. Relativ luftfuktighet skall inte överstiga 85 %.

Tips för användning

Blanda innehållet i burken väl före användning, men undvik att ”vispa” in luft i färgen. Stryk inte på färgen ”vått i vått”, och undvik tjocka lager – då detta kan medföra dålig torkning. Stryk inte på så mycket att färgen rinner. Arbeta inte med färgen i direkt solljus eller stark vind – då lösningsmedlena under dessa förhållanden avdunstar snabbare och gör att färgen blir mindre flytande och smidig. Var observant på temperaturförändringar och daggfall.  Lägg alltid tunna lager, och låt färgen torka väl mellan varje strykning. Rekommenderad förtunning: Vid påstrykning med pensel/rulle: Epifanes Penselförtunning för enkomponentlack och färg. Vid sprutpåföring: Epifanes sprutförtunning för enkomponentlack och färg. Rekommenderad grundfärg: För trä, glasfiber, stål och aluminium: Epifanes Multi Marin Primer. För ny aluminium: Epifanes Washprimer AQ + Multi Marin Primer. Täckförmåga: ca 10 m² per liter. Konventionell luftsprutning. Vol. % förtunning: 15-20. Munstycke: 1,5-1,8 mm. Tryck (Bar): 2-3