Easy-flow

    • Övriga produkter

Allmän produktbeskrivning

Epifanes Easy Flow- impregneringsolja är framställt av en unik kombination av naturliga oljor i huvudsak linolja och Kinesisk träolja. Produktens oerhört fina molekyluppbyggnad gör att oljan har mycket lätt att tränga djupt in i träet.

Användningsområde, mm.

Används som impregnering och skydd för träet, för att förhindra rötangrepp och avflagning. Oljan tränger djupt in i träet och mättar träets porer, driver ut  fuktighet och binder träfibrerna samman. Används på allt trä utvändigt och invändigt över och under vattenlinjen. Som rostskydd: Epifanes ”Easy Flow impregneringsolja kan användas som en effektiv rostskyddsolja på alla material som rostar. Egenskaper: Stoppar rost, tränger djupt in i den rostangripna ytan och driver ut fukt . Förhindrar vidare rostangrepp. 10dagar el längre efter behandling med impregneringsoljan kan ytan övermålas med en oljebaserad enkomponentlack. Epifanes impregneringsolja torkar till en lite klibbig yta, detta ger ett gott fäste för nästa strykning med färg eller rostskyddsprimer. Förbehandling: Ytan ska vara fri från gammal färg, rost och fett
samt rengjord och torr.

Underlag, mm.

Obehandlat trä ska vara fritt från fett och olja. Ytan slipas med slipapper så att porerna öppnas. Avlägsna allt slipdamm noga innan oljan appliceras. På feta träslag såsom teak m.m. bör man ej påföra mer olja, om träet inte på grund av ex ålder är torrt och sprött. Tidigare behandlat trä: Gammal lack och färg avlägsnas och ytan rengörs noga innan oljan påförs.

Tips för användning

tryk Epifanes Easy Flow vått i vått. Åtgång och antal strykningar beror på hur poröst underlaget är. Vid impregnering av trä, är det viktigt att man påför så mycket olja som möjligt den första dagen. Stryk på olja på områden som ser ”torra” ut tills träet är helt mättat. Överflödig olja som inte absorberats av trät torkas eller slipas bort. Påförs med pensel, rulle eller sprutning. Efterbehandling: Vänta 10 dagar eller längre (beroende på klimatiska förhållanden) efter sista strykningen med impregneringsolja innan påföring med lack eller fernissa påbörjas. Mattslipning rekommenderas men är inget krav. Tillsättning i lack och färg: Epifanes ”Easy Flow” impregneringsolja kan tillsättas i alla traditionella oljebaserade enkomponentlacker och färger där målningsverktyg kan rengöras med enkomponentförtunning. 5-10 % tillsättning av Easy-Flow gör att lacken blir mer lättstruken får längre torkningstid och ”flyter ut” bättre. Detta är fördelaktigt om man ska lacka stora ytor och vill slippa ”lackskarvar”. Förväxla inte tillsättning av Easy-Flow med att man i första strykningarna skall späda lacken med förtunning! I grundstrykningen spädes lacken enligt anvisningar på respektive produkt. I slutstrykningen bör man använda lacken outspädd. OBS! Papper och allt material som är fuktat med Easy Flow impregneringsolja skall  läggas i vatten på grund av risken för självantändning!