Polyestertvätt

    • Övriga produkter

Allmän produktbeskrivning

Epifanes Polyestertvätt är ett special-avfettninsmedel för att avlägsna vax oljor och andra föroreningar på glasfiber och polyester. Detta för att skapa bästa förutsättningar för slipning  och målning. Använd en ren och dammfri trasa för att rengöra ytan. Vänd trasan under arbetets gång för att på så sett avlägsna föroreningarna effektivt. Byt trasa regelbundet för att alltid ha en så ren trasa som möjligt. Förpackningar: 500 ml, 1000 ml