Teak-O-Bello

    • Övriga produkter

Allmän produktbeskrivning

Innehåller en unik och miljövänlig teakpigmenterad vattenbaserad sammansättning. Enkel och lättarbetad avsedd för teak och andra hårda tropiska träslag. Skyddar trät mot åldring och missfärgning, ger mer långvarigt skydd än traditionella lösningsmedelbaserade teakoljor eller sealers. Skyddar mot svamp och mögelangrepp. Skadar inte nåt eller lim i teakdäck, innehåller inga lösningsmedel och avger inga giftiga eller ohälsosamma gaser. Används i både salt och färkvattenmiljöer. För både interiörer och exteriörer.

Tips för användning

Nytt lager efter 30min. Täckförmåga: 6-8 m² beroende på underlaget. Förpackning: 500ml. Förvaring: Frostfritt och ej i direkt solljus. Skaka innehållet minst 1-min innan användning.