Teakolje sealer

    • Övriga produkter

Allmän produktbeskrivning

Till impregnering, underhåll och skydd av teak, hardwood och andra olje- eller hartshaltiga träslag. Oljan framhäver och återställer träets naturliga färg och struktur, samtidigt som den skyddar mot hårt väder och föroreningar. Epifanes Teakolje Sealer lämpar sig mycket väl till användning på teakdäck. Sealern är lätt att stryka på, antingen du använder bred pensel eller luddfri trasa.

Användningsområde, mm.

Trä över vattenlinjen, till exempel båtdäck, durkar, i cockpit, badplattformar, räckverk, handtag, sittbänkar, trädgårdsmöbler etc. Till impregnering av trädgårdsmöbler i exotiskt trävirke som teak, hardwood, etc. Rekommenderas till ytor av trä där du vill undvika halka – t ex däck, landgångar o. dyl. Rekommenderas inte för golv etc. inomhus.

Underlag, mm.

Förbehandling av underlaget: Avlägsna alla orenheter och avfetta ytan grundligt. Försäkra dig om att underlaget inte är angripet av mögel innan du behandlar med Teakolja Sealer. Fuktprocenten i trät skall vara mindre än 15 %.Stryk därefter på oljan ”vått i vått” med en rejäl pensel eller luddfri trasa tills träet är hel mättat, dvs. tills träet inte suger åt sig mer.

Tips för användning

OBS! Tänk på att stryka på ordentligt med olja på ändträ. Vanligtvis är det tillräckligt att stryka på oljan i 2-3 omgångar, men olika träslag suger åt sig olika mängder sealer. Vänta ca 10 minuter efter sista strykningen. Om det då ligger olja uppe på ytan, har man använt tillräckligt med Epifanes Teakolja Sealer. Låt inte överflödig olja bli liggandes på ytan! Avlägsna all överbliven olja med en luddfri trasa! Torktid: Vänta ca 24 timmar med att använda oljade ytor. Förtunning: Om man önskar att tunna ut Epifanes Teakolja Sealer kan detta göras med Epifanes Penselförtunning för enkomponentlack och färg. Täckförmåga: Beroende på träets uppsugningsförmåga och påstrykningsmetod: ca 10 m² per liter. Underhåll: Allt trä behöver underhåll för att bevara sin ursprungliga färg och struktur. Riktigt underhåll säkrar att träet är motståndskraftigt mot väder och vind, och att det är enkelt att hålla rent. Hur ofta man bör utföra underhåll och skötsel av träet med Epifanes Teakolja Sealer beror på klimatiska omständigheter och graden av slitage. Råd om säkerhet: Linolja oxiderar under torkning, vilket kan medföra att den avger värme. För att förhindra brand pga. självantändning, gnistor el. dyl. skall man alltid lägga använda trasor, papper etc .i vatten.